Beyin Sinyallerinden Video Ürettiler

May 8, 2023

Çalışma kısaca şöyle:

1) Araştırmacılar bir fareye siyah-beyaz bir video izletip tüm nöral aktivitesini kaydettiler.

2) "CEBRA" adını verdikleri bir algoritma ile farenin kaydedilen tüm nöral datalarından yüzde 95 doğrulukta video frame'leri üretmeyi başardılar. Çalışma aynı zamanda Nature'da da yayımlandı.

3) Aslında modelin yaptığı şey şu: Nöral aktivite ile davranışı tahmin etmek. çok boyutlu nöral aktiviteyi daha düşük boyutlu bir uzaya yerleştiren ve davranışsal eylemleri büyük ölçekli nöral aktivite kayıtlarıyla ilişkilendirmek çalışmanın ana konusunu oluşturuyor.

Nature linki.

Çalışmayı yapan ekipten birinin yaptığı flood.